برندگان مرحله اول قرعه کشی

برندگان سه دستگاه آیفون 13

 1. داوود وحیدی     (1598)
 2. محمد ایزدی     (2223)
 3. صادق اکبری     (1960)

 

برندگان 10 عدد ساعت هوشمند

 1. وحید دهش     (1348)
 2. ابوالفضل درتومی     (1549)
 3. قاسم هادی زاده     (1398)
 4. خلیل محمدپور     (1030)
 5. اعظم امینی توپکانلو     (2163)
 6. مهلا فیروزه     (1634)
 7. محبوبه علیزاده تکمران     (1944)
 8. حسن عابدی     (1234)
 9. عطا بهادری     (1737)
 10. محمد همتی     (1703)

 

برندگان 10 عدد هندزفری بی سیم

 1. مبین یزدانی     (1660)
 2. حسن بهمنی محمود     (1861)
 3. آمنه غلام نژاد     (1097)
 4. مریم منصوری     (1512)
 5. معصومه نوری     (1401)
 6. زینب یزدانی     (1897)
 7. ملیکا شریف زاده     (1719)
 8. علی ملادیزاوندی     (2190)
 9. فاطمه گریوانی     (1371)
 10. سعیده بیدکی     (1929)